Stručné shrnutí projektu

VYCHÁZET VSTŘÍC ŽENÁM JE EFEKTIVNÍ!

Čeho chceme dosáhnout?
  • Zvýšení povědomí zaměstnavatelů o tom, že prorodinná politika není nutné zlo, ale nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti.
  • Odstraňování diskriminace podle pohlaví při výběrovém řízení i na pracovišti.
  • Zlepšení situace na trhu práce a zvýšení počtu zaměstnaných žen pečujících o děti.
Jak toho chceme dosáhnout?
  • Seznámíme zaměstnavatele i širší veřejnost s tématem rovných příležitostí žen a mužů a ukážeme, že se nejedná o něco, čeho bychom se měli obávat.
  • Seznámíme zaměstnavatele i širší veřejnost s tématem slaďování pracovního a rodinného života a ukážeme, že „slaďování“ se vyplatí.
  • Navrhneme opatření ke zlepšení prorodinné politiky u zaměstnavatelů, kteří se do našeho projektu zapojí.
  • Pro firmy, jež se do projektu zapojí, vytvoříme nové pracovní benefity využívající možnosti námi zřízené „open“ firemní školky.
  • Budeme poskytovat podnikajícím ženám pomoc v rozvíjení odborných kompetencí v oblasti podnikání a pomůžeme jim nalézt harmonii mezi rodinným a pracovním životem.
  • Pomůžeme nezaměstnaným ženám – matkám získat potřebné kompetence k vyřešení své situace formou samozaměstnání – podnikání.
  • Získané poznatky zveřejníme na webových stránkách a v informačních brožurách.

Realizátor projektu: KUBILAND s.r.o
Partner projektu: Regionální hospodářská komora Brno
Partner projektu: Statutární město Brno, Městská část Brno- Slatina

Novinky na email:

zaregistrujte svůj e-mail a dostávejte
od nás aktuality přímo na mail