Pro firmy

VYCHÁZET VSTŘÍC ŽENÁM JE EFEKTIVNÍ. BUĎTE MODERNÍ A ZÍSKEJTE SPOKOJENĚJŠÍ A LOAJÁLNĚJŠÍ ZAMĚSTNANKYNĚ/NCE S NAŠÍM PROJEKTEM.

Čeho chceme dosáhnout?
 • Zvýšení povědomí zaměstnavatelů o tom, že prorodinná politika není nutné zlo, ale nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Odstraňování diskriminace podle pohlaví při výběrovém řízení i na pracovišti.
 • Zlepšení situace na trhu práce a zvýšení počtu zaměstnaných žen pečujících o děti.
Jak toho chceme dosáhnout?
 • Pokud jste zaměstnavatel a zapojíte se do našeho projektu:
  • Seznámíme vás s tématem rovných příležitostí žen a mužů a ukážeme, že se nejedná o něco, čeho byste se měli obávat.
  • Seznámíme vás s tématem slaďování pracovního a rodinného života a ukážeme, že „slaďování“ se vyplatí.
  • Navrhneme opatření ke zlepšení prorodinné politiky ve vaší firmě.
  • Vytvoříme pro vás nové pracovní benefity využívající možnosti námi zřízené „open“ firemní školky.
Poskytování poradenských služeb zaměstnavatelům i zaměstnancům
 • Tato aktivita je primárně zaměřena primárně na zaměstnavatele působící na území Brno-Slatina- Černovická terasa a na jejich zaměstnance.
 • Za její realizaci je odpovědný konzultant pro firemní řešení, který na její realizaci spolupracuje s expertním pracovníkem.
 • Jejím cílem je:
  • Prostřednictvím poradenské a konzultační činnosti analyzovat situaci v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v jednotlivých společnostech účastnících se projektu.
  • Navrhovat opatření, která povedou k takovým úpravám firemních politik, aby byly přátelské k rodině a zajišťovaly rovnost příležitostí, a současně se firmě do budoucna vyplatily i ekonomicky.
 • V rámci této aktivity budou též řešeny konkrétní problémy jednotlivých zaměstnanců, kteří konzultanta kontaktují, a vzniklé kolizní situace.
 • Součástí poradenské činnosti bude i nabízení možnosti tvorby firemního benefitu – umístění dětí zaměstnanců, kteří budou vybráni na základě určitých kritérií (pracovní pozice, rodinná situace, dojezdová vzdálenost) do „open“ firemní školky.
 • Konzultační činnost bude poskytována jak v prostorách partnera projektu, Regionální hospodářské komory, tak případně v prostorách dané společnosti, a samozřejmě také online.
Podmínky pro účast v projektu
 • Přednostní právo na účast v projektu mají firmy působící na území Brno-Slatina- Černovická terasa.
Kontaktujte nás
Novinky na email:

zaregistrujte svůj e-mail a dostávejte
od nás aktuality přímo na mail