Školka

Od 1.3.2013 jsme pro Vás otevřeli zcela novou, moderní, česko-anglickou školku na okraji průmyslové zóny Brno – Černovická terasa. 

Školka je provozována v prostorách navržených tak, aby na děti působily maximálně příjemně a děti se do školky těšily.


Česko-anglická školka

Výuka v Kinder-City je dvojjazyčná, vaše dítě má možnost komunikovat s anglicky i česky mluvícím učitelem. Díky tomu se učí jazyk přirozenou cestou a zároveň je dosaženo plného rozvíjení slovní zásoby v obou dvou jazycích. Pro děti, které nechodí do naší školky, nabízíme odpolední kurzy angličtiny a španělštiny. Výuka cizího jazyka formou jazykových kurzů probíhá vždy v malé skupině dětí pod vedením certifikovaného a zkušeného lektora.


Moderní prostředí

Pro výchovu vašich dětí máme připraveno moderní prostředí. Bezpečnost a zdraví dětí je pro nás prvořadou prioritou, proto naše zázemí splňuje veškeré bezpečnostní a hygienické normy. Pomůcky ve školce jsou rozděleny v tematických koutcích. Dítě si může vybrat pomůcku podle senzitivního období, ve kterém se právě nachází.


Vychováváme děti nové generace

Celý koncept školky je zaměřen na multikulturní výchovu, díky které se děti v brzkém věku naučí chápat svou vlastní identitu, rozpoznat a respektovat identitu ostatních. Zároveň se dítě dozví mnohé informace o naší planetě, kulturách, historii a tradicích jednotlivých národů zábavným a nenásilným způsobem. Jedná se o moderní výukovou metodu etablovanou v rámci mezinárodních vzdělávacích standardů.


Kinder-City pro rodinu

Pro komplexní a kvalitní vývoj dítěte je potřeba nejen vzdělání a výchova ve školce, ale také v kruhu rodinném. Abychom toto usnadnili rodičům, mohou si na našich webových stránkách stáhnout pracovní listy probíraného tématu. Mimo celodenní výuky nabízíme vašim dětem další volnočasové aktivity. V rámci svého pobytu v Kinder-City se mohou naučit hrát tenis a golf, lézt po horolezecké stěně, jógu ale také španělštině. Jako další propojení školky s rodinou pořádáme slavnosti spjaté s nejrůznějšími zeměmi, které si může užít celá rodina společně.


Více informací naleznete na webových stránkách Kinder-City.cz