Současné/budoucí podnikatelky

SEBEREALIZACE NENÍ DOSTUPNÁ JEN MLADÝM MUŽŮM. VYKROČTE S NAŠÍM PROJEKTEM.

Seznamte se s projektem Podpora prorodinné politiky s cílem odstranění genderové diskriminace a zlepšení situace na trhu práce v oblasti průmyslové zóny Brno-Slatina-Černovická terasa. Realizátor projektu: KUBILAND s.r.o.

Čeho chceme dosáhnout?
 • Zlepšení situace na trhu práce a zvýšení počtu zaměstnaných žen pečujících o děti.
 • Zvýšení povědomí zaměstnavatelů o tom, že prorodinná politika není nutné zlo, ale nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Odstraňování diskriminace podle pohlaví při výběrovém řízení i na pracovišti.
Jak toho chceme dosáhnout?
 • Pokud jste matka, působíte v Brně a podnikáte nebo uvažujete, že podnikat začnete:
  • pomůžeme vám v rozvíjení odborných kompetencí v oblasti podnikání
  • pomůžeme vám dosáhnout harmonie mezi rodinným a pracovním životem.
  • umožníme vám využití služeb námi zřízené „open“ firemní školky.
Zapojte se do našich interaktivních workshopů!
 • Interaktivní workshopy jsou zaměřené na zvyšování odborných kompetencí v oblasti podnikání, práva, financí, obchodu, marketingu a slaďování rodinného a pracovního života.
 • Probíhat budou v prostorách partnera projektu, Regionální hospodářské komory Brno, která má s realizací obdobných aktivit zkušenosti z projektů realizovaných v minulosti a disponuje tak potřebným technickým zázemím i know-how.
 • Workshopy budou omezeny na skupiny cca 10 účastnic, abychom zajistili interaktivitu a možnost zapojení všech přítomných.
 • Každý workshop se shodnou náplní bude realizován několikrát, aby se jej mohlo zúčastnit větší množství zájemkyň.
 • Workshopy budou realizovány přibližně 1x za 2 měsíce.
Osobní konzultace
 • Absolventkám workshopů nabízíme osobní konzultace týkající se individuálních podnikatelských záměrů, řešení problémů v oblasti podnikání, rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života.
 • Tyto konzultace mají za cíl motivovat účastnice k vysoké aktivitě, učit je, jak si stanovovat realistické cíle a naplňovat je, pozitivně ovlivňovat jejich postoj k podnikání a učit je nacházet harmonii mezi rodinným a pracovním životem.
 • Konzultant bude účastnice odkazovat na další bezplatné specialisty.
Podmínky pro účast v projektu
 • Ženy, které žijí na území města Brna, pečují o děti a podnikají nebo uvažují o tom, že podnikat začnou.
Kontaktujte nás